هستی مهدوی وِی اینجا
وِی آنجا
وِی همه جا
وی تقریبا همه جا هست!
🙄
#ویلیام
پ.ن:#سر_در_نیاوردن_از_روحیات_گربها
#مطالعه_درباره_زندگی_گربه_ها
#پیدا_کردن_راهکاری_برای_فرار_از_خانه
#وی_از_علاقمندان_به_سینمای_سالیانِ_دور_بود class=
وِی اینجا وِی آنجا وِی همه جا وی تقریبا همه جا هست! 🙄 #ویلیام پ.ن:#سر_در_نیاوردن_از_روحیات_گربها #مطالعه_درباره_زندگی_گربه_ها #پیدا_کردن_راهکاری_برای_فرار_از_خانه #وی_از_علاقمندان_به_سینمای_سالیانِ_دور_بودثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران