فریدون آسرایی ٢٥دسامبر سالروز تولد پيامبر صلح عيسى مسيح (ع) رو به همه تبريك ميگم.
ضمنا سال نو پيشاپيش مبارك class=
٢٥دسامبر سالروز تولد پيامبر صلح عيسى مسيح (ع) رو به همه تبريك ميگم. ضمنا سال نو پيشاپيش مباركثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران