علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
۱۰ بهمن ماه در خدمت مردم خوب رشت بهمراه دوست خوبم مجید خراطها به امید دیدارتان 
بهترینها را برایتان آرزومندم 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان ۱۰ بهمن ماه در خدمت مردم خوب رشت بهمراه دوست خوبم مجید خراطها به امید دیدارتان بهترینها را برایتان آرزومندم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما