علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
۱۰ بهمن  بهمراه مجید خراطها میهمان مردم خونگرم رشت هستیم . 
بهترینها را برایتان آرزومندم 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان ۱۰ بهمن بهمراه مجید خراطها میهمان مردم خونگرم رشت هستیم . بهترینها را برایتان آرزومندم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما