برای سرپناه هایی که تهیه نشد داروهایی که بدستشان نرسید و دخترانی که به تنهایی سرپرست خانوار شدند و با سرما و تنهایی میجنگند نیازمند کمک های نقدی شما عزیزان هستیم 6037697436130972 بانک صادرات رضا عابدینی سهی #کرمانشاه_تنها_نیست #یکی_هستیم✋ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران