هانیه توسلی ⁣نمایش «خشم و هیاهو» از ۳دی در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود

بازیگران: هانیه توسلى،امیرحسین رستمى و على سرابى 
آغاز فروش از امروز، ۲۷ آذر ساعت ۱۲ ظهر در تیوال:
http://tiw.al/lZf

@tiwall class=
⁣نمایش «خشم و هیاهو» از ۳دی در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود بازیگران: هانیه توسلى،امیرحسین رستمى و على سرابى آغاز فروش از امروز، ۲۷ آذر ساعت ۱۲ ظهر در تیوال: http://tiw.al/lZf @tiwallثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران