نفیسه روشن زمين جان مرا ببخش...
ديگر دوستت ندارم...
هر روزي كه ميگذرد براي راه رفتن روي تو 
هواي دوستي و مهرباني و كمك كمتر و كمتر ميشود...
ديرگاهيست كه عجيب دلم خدا را ميخواهد..
اغوش او در اسمان برايم امن ترين جاي عالم است..
بهشت باشد يا جهنم فرقي نيست..
بخندم يا بسوزم فرقي نيست...
همين كه خانه ام زمين نباشد برايم كافيست🙏🏻 class=
زمين جان مرا ببخش... ديگر دوستت ندارم... هر روزي كه ميگذرد براي راه رفتن روي تو هواي دوستي و مهرباني و كمك كمتر و كمتر ميشود... ديرگاهيست كه عجيب دلم خدا را ميخواهد.. اغوش او در اسمان برايم امن ترين جاي عالم است.. بهشت باشد يا جهنم فرقي نيست.. بخندم يا بسوزم فرقي نيست... همين كه خانه ام زمين نباشد برايم كافيست🙏🏻ثبت دیدگاه شما