سحرولدبیگی عشق جذب می کند همه چیزهایی راکه از جنس وحس خودش باشد!
هرچقدر زیباتر شوی کسی زیباتر را پیدا می کنی
و هرچقدر مهربانتر شوی و عاشق تر ، مهربانترین وعاشق ترین را جذب خواهی کرد.
و هرچقدر آرامتر باشی 
این آرامشت را به عشقت نیز منتقل خواهی کرد.
آن چه از جنس افکارتوست به سمت تو درحال حرکت است.
همانطور که تو به سمت آن درحرکتی، پس آرام وآسوده باش و بگذار هستی کار خودش را در زمان خودش بکند.
كافيست انسان باشيم و عاشق.
مهر بورزيم و دستي بگيريم.
آنگاه ميبيني كه دنيا برايت ميشود بهشت.
هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛ درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود و موهبت های بیشتری نصیبت می شود.  فقط خودت مسئول زندگی ات هستی.  وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛ نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست آن را از تو پس بگیرد.
تا وقتی به این فکر چسبیده‌اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان بیرون از وجودتان است، هیچ تغییر مثبتی رخ نمی‌دهد.  تا وقتی مسئولیت خود را به دوش دیگران بیاندازید که با شما بی‌انصافی می‌کنند،. یک شوهر لات، یک کارفرمای زیاده‌طلبی که از کارمندانش حمایت نمی‌کند، ژن‌های ناجور،اجبارهای مقاومت‌ناپذیر.  وضع شما همچنان در بن‌بست می‌ماند.  تنها خودِ شما مسئول جنبه‌های قطعی موقعیت زندگی خود هستید و فقط خودتان قدرت تغییر دادن آن را دارید. 
خیره به خورشید
اروین یالوم

t.me/existec class=
عشق جذب می کند همه چیزهایی راکه از جنس وحس خودش باشد! هرچقدر زیباتر شوی کسی زیباتر را پیدا می کنی و هرچقدر مهربانتر شوی و عاشق تر ، مهربانترین وعاشق ترین را جذب خواهی کرد. و هرچقدر آرامتر باشی این آرامشت را به عشقت نیز منتقل خواهی کرد. آن چه از جنس افکارتوست به سمت تو درحال حرکت است. همانطور که تو به سمت آن درحرکتی، پس آرام وآسوده باش و بگذار هستی کار خودش را در زمان خودش بکند. كافيست انسان باشيم و عاشق. مهر بورزيم و دستي بگيريم. آنگاه ميبيني كه دنيا برايت ميشود بهشت. هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛ درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود و موهبت های بیشتری نصیبت می شود. فقط خودت مسئول زندگی ات هستی. وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛ نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست آن را از تو پس بگیرد. تا وقتی به این فکر چسبیده‌اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان بیرون از وجودتان است، هیچ تغییر مثبتی رخ نمی‌دهد. تا وقتی مسئولیت خود را به دوش دیگران بیاندازید که با شما بی‌انصافی می‌کنند،. یک شوهر لات، یک کارفرمای زیاده‌طلبی که از کارمندانش حمایت نمی‌کند، ژن‌های ناجور،اجبارهای مقاومت‌ناپذیر. وضع شما همچنان در بن‌بست می‌ماند. تنها خودِ شما مسئول جنبه‌های قطعی موقعیت زندگی خود هستید و فقط خودتان قدرت تغییر دادن آن را دارید. خیره به خورشید اروین یالوم t.me/existecثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران