رضا صادقی تقديم با احترام خدمت هـواداران جانم ... سيرت زيبا ، صورت و زيباتر ميكنه و شك ندارم همه  هـمه هوادارانم اينچنينن .... اميد كه اين اثر به قلبتون  نزديك بشه ..... عمريه به عشقتون پيرهـن مشكى ميپوشم
http://www.musicema.com/Reza-Sadeghi-Dargire-Zaher class=
تقديم با احترام خدمت هـواداران جانم ... سيرت زيبا ، صورت و زيباتر ميكنه و شك ندارم همه هـمه هوادارانم اينچنينن .... اميد كه اين اثر به قلبتون نزديك بشه ..... عمريه به عشقتون پيرهـن مشكى ميپوشم http://www.musicema.com/Reza-Sadeghi-Dargire-Zaherثبت دیدگاه شما