ترلان پروانه به جاى اين همه چالش هايى كه خيلى دوستان انجام ميدن و دليل انجامش رو هم نميدونن و حتى بيمارى كه براى حمايت از اون دارن به چالش ميپردازن رو نميدونن من دوست داشتم به اين چالش دعوتشون كنم و پيشنهاد كنم به شناخت بيمارى خودشون بپردازند .. همه ما فرق بين انتقاد و توهين ، بى فرهنگى و از روى دانستن صحبت كردن رو ميدونيم ولى باز هم ... به اميد روز هاى بهتر ☺️🙏🏼 class=
به جاى اين همه چالش هايى كه خيلى دوستان انجام ميدن و دليل انجامش رو هم نميدونن و حتى بيمارى كه براى حمايت از اون دارن به چالش ميپردازن رو نميدونن من دوست داشتم به اين چالش دعوتشون كنم و پيشنهاد كنم به شناخت بيمارى خودشون بپردازند .. همه ما فرق بين انتقاد و توهين ، بى فرهنگى و از روى دانستن صحبت كردن رو ميدونيم ولى باز هم ... به اميد روز هاى بهتر ☺️🙏🏼ثبت دیدگاه شما