شهرزاد عبدالمجید میدانم بانو
وقتی دلت میگیرد
جلوی آینه می ایستی
کمی آرایش
کمی عطر
و...
کمی نیشخند میزنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب میدوزی...
لباس رنگی ات را میپوشی
موهایت را میبندی 
و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
و در آخر
آنقدر زیبا می شوی
که هیچکس شک نمی کند که تو
" خسته ترین "  زن دنیایی....!! Photo : ahmet khashe ⛔️⛔️⛔️⛔️💯💯💯🔚🔚#هنر #شهرزاد #عشق #شعر #عبدالمجيد class=
میدانم بانو وقتی دلت میگیرد جلوی آینه می ایستی کمی آرایش کمی عطر و... کمی نیشخند میزنی به خودت! به دلتنگی هایی که برایشان نقاب میدوزی... لباس رنگی ات را میپوشی موهایت را میبندی و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی! و در آخر آنقدر زیبا می شوی که هیچکس شک نمی کند که تو " خسته ترین " زن دنیایی....!! Photo : ahmet khashe ⛔️⛔️⛔️⛔️💯💯💯🔚🔚#هنر #شهرزاد #عشق #شعر #عبدالمجيدثبت دیدگاه شما