سحرولدبیگی آدمِ سالم كيست؟  آدم سالم، آدمی است كه با خودش و با  آدمهاى اطرافش در حال جنگ و ستيز نيست،
نتيجتاً حضورش به  آدم انرژى ميده
بيشتر از اينكه منتقدباشه، مشوقه!
بيشتر از اينكه منفى باشه، مثبته!
بيشتر از اينكه متكبر باشه، متواضعه!
بيشتر از اينكه بخواد خودنمايى كنه، دوست داره در يك فضاى اشتراكى، ديگرانو ببينه و همينطور خودش ديده بشه!
با  آدم سالم، شما بهترين بخش وجودتون بيرون مياد، 
آدم سالم زيباييهارو ميبينه و به زبون مياره!
آدم سالم خوش خلق هستش، مزاح و طنز خوبى داره!
آدم سالم همونى هست كه ميبينى، فى البداهه است!
خلاقيت داره،
برخوردش محترمانه است،
حرمت شما حفظ ميشه،
ميتونيد به او اعتماد كنيد، 
احساس امنيت كنيد!
آدم سالم به كنترل کردن نياز نداره،
به تحقیر کردن نياز نداره،
به تسلط داشتن نياز نداره!
آدم سالم با مجموعه رفتارهاش به شما احساسى رو ميده كه در حقيقت شما خودت رو مثبت تر و بهتر از انچه که هستی ببینی. 
خودمونو بررسی کنیم.. t.me/existec class=
آدمِ سالم كيست؟ آدم سالم، آدمی است كه با خودش و با آدمهاى اطرافش در حال جنگ و ستيز نيست، نتيجتاً حضورش به آدم انرژى ميده بيشتر از اينكه منتقدباشه، مشوقه! بيشتر از اينكه منفى باشه، مثبته! بيشتر از اينكه متكبر باشه، متواضعه! بيشتر از اينكه بخواد خودنمايى كنه، دوست داره در يك فضاى اشتراكى، ديگرانو ببينه و همينطور خودش ديده بشه! با آدم سالم، شما بهترين بخش وجودتون بيرون مياد، آدم سالم زيباييهارو ميبينه و به زبون مياره! آدم سالم خوش خلق هستش، مزاح و طنز خوبى داره! آدم سالم همونى هست كه ميبينى، فى البداهه است! خلاقيت داره، برخوردش محترمانه است، حرمت شما حفظ ميشه، ميتونيد به او اعتماد كنيد، احساس امنيت كنيد! آدم سالم به كنترل کردن نياز نداره، به تحقیر کردن نياز نداره، به تسلط داشتن نياز نداره! آدم سالم با مجموعه رفتارهاش به شما احساسى رو ميده كه در حقيقت شما خودت رو مثبت تر و بهتر از انچه که هستی ببینی. خودمونو بررسی کنیم.. t.me/existecثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


Barneyxcq
qb3LOb http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com