حسن فتحی عاليجناب ناصر خان ملك مطيعي ، هيچ سليقه كوته انديشي را ياراي آن نيست كه ياد و خاطره بزرگان هنر اين سرزمين را از حافظه تاريخي مردم بزدايد . هميشه در قلب مايي ! class=
عاليجناب ناصر خان ملك مطيعي ، هيچ سليقه كوته انديشي را ياراي آن نيست كه ياد و خاطره بزرگان هنر اين سرزمين را از حافظه تاريخي مردم بزدايد . هميشه در قلب مايي !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران