نفیسه روشن ممنون از تشريف فرمايي هنرمند مهربان
اقاي سالار عقيلي و همسر مهربانشون
كه به تماشاي نمايش معاشر نشستن🙏🏼🌹
نمايش معاشر
هرشب در سالن سنگلج
ساعت ١٩:٣٠🌹
طراح لباس:
@faramarzfarmani👗👔👕 class=
ممنون از تشريف فرمايي هنرمند مهربان اقاي سالار عقيلي و همسر مهربانشون كه به تماشاي نمايش معاشر نشستن🙏🏼🌹 نمايش معاشر هرشب در سالن سنگلج ساعت ١٩:٣٠🌹 طراح لباس: @faramarzfarmani👗👔👕ثبت دیدگاه شما