پرستو گلستانی باران که می آید 
دلم برایت تنگ تر میشود جانانم
نه اینکه فقط 
عاشق ترم میکند 
نه اینکه دستان بارانی ام 
دستانت را میخواهد 
نه اینکه سرمای تنم آغوشت را میخواند
دلم تنگ تر میشود آخر 
میببنی
خدا هم به حال دل دلتنگ من اشگ میریزد. (پرستو گلستانی) class=
باران که می آید دلم برایت تنگ تر میشود جانانم نه اینکه فقط عاشق ترم میکند نه اینکه دستان بارانی ام دستانت را میخواهد نه اینکه سرمای تنم آغوشت را میخواند دلم تنگ تر میشود آخر میببنی خدا هم به حال دل دلتنگ من اشگ میریزد. (پرستو گلستانی)ثبت دیدگاه شما

hhxkk_22
خیلی زیباست


dh.m71
چـــــقدر زیـــــباســـــت... کســــــی را "دوســــــت" بــــــداریــــــم ، نـــه از رویِ "نــــــیاز"...... نــــه از روی ِ "اجــــــبار"... و نــــه از روی ِ "تنــــــهایــــی ، فقـــــط بـــــرای اینـــــکه... ارزش ِ دوست داشتن را دارد...❤ 🐁🐀🐱🐈🐩🐶🐕🐔🐓🐰🐇 👴👩👨👧👦👶💩👵👭👬👫💏

mehrnazmansouri
مثل همیشه عالی و دل نشین بود 🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸

estekhare13000
💟 💟

payamheydaryp
باران که باشی ستاره های اسمان نیز از ترنم نسیم خوش تو جانی تازه خواهند گرفت اری میخندم

taranekoonam
🌧🌦❤️🌂

vida_alipor
زیباا بود😊💐

water_entertainments
اونایی که رفتینگ دوست دارن و عاشق امواج خروشانن، پیج ما رو از دست ندن... اونایی که اهل هیجاننو از تفریحات آبی خوششون میاد پیج ما رو از دست ندن...

mohammadmoghadam.best
😎👍

haniyeh.sotodeh9523
خیلی دوست داشتنی هستی

asghar.actor
در این روزهای بارانی چسبید ممنون خانوم گلستانی


mohadese_7699
😔