مهرناز افلاکیان •
امشب نمايشى ديدم كه به مسئله اى پرداختن دردناك و غمگين ولى به شدت واقعى، حقيقت روزگار ما ... خيلي خوبه كه انقدر قشنگ به اين مسائل اشاره بشه و اميدورام گره اى باز بشه به دست هنر .
🙏🏼
تهيه بليط نمايش سلول هاى حروم 👇🏼
سايت تيوال
🎭
بازى دوست عزيز و مهربونم هم كه نيازى به تعريف نداره مثل هميشه درخشان @elnazhabibi67 موفق باشى خوشگلم❤️ class=
• امشب نمايشى ديدم كه به مسئله اى پرداختن دردناك و غمگين ولى به شدت واقعى، حقيقت روزگار ما ... خيلي خوبه كه انقدر قشنگ به اين مسائل اشاره بشه و اميدورام گره اى باز بشه به دست هنر . 🙏🏼 تهيه بليط نمايش سلول هاى حروم 👇🏼 سايت تيوال 🎭 بازى دوست عزيز و مهربونم هم كه نيازى به تعريف نداره مثل هميشه درخشان @elnazhabibi67 موفق باشى خوشگلم❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران