احسان کرمی اينكه در يك زمان براى دو كارگردان مهم در تئاتر و سينما روى صحنه و جلوى دوربين برى خيلى جذابه و خدا رو به خاطرش شكر ميكنم. اما اين شانس سختى هاى خودشو هم داره نه فقط براى من به عنوان بازيگر بلكه براى دو كارگردان و دو گروه كارگردانى.  و اين خوشبختى مضاعفيه كه هر دو گروه نهايت همكاريو بكنن تا به بازيگرشون كمترين استرس وارد بشه. از استادم محمد رحمانيان كه دوباره افتخار بازى براشونو داشتم و دوست كار بلد و درجه يكم مازيار ميرى كه براى اولين بار افتخار بازى براش در سريال هيئت مديره نصيبم شده و از گروه هاى كارگردانى هر دو پروژه بي نهايت ممنونم كه محدوديتهاى زمانى منو تحمل كردن. class=
اينكه در يك زمان براى دو كارگردان مهم در تئاتر و سينما روى صحنه و جلوى دوربين برى خيلى جذابه و خدا رو به خاطرش شكر ميكنم. اما اين شانس سختى هاى خودشو هم داره نه فقط براى من به عنوان بازيگر بلكه براى دو كارگردان و دو گروه كارگردانى. و اين خوشبختى مضاعفيه كه هر دو گروه نهايت همكاريو بكنن تا به بازيگرشون كمترين استرس وارد بشه. از استادم محمد رحمانيان كه دوباره افتخار بازى براشونو داشتم و دوست كار بلد و درجه يكم مازيار ميرى كه براى اولين بار افتخار بازى براش در سريال هيئت مديره نصيبم شده و از گروه هاى كارگردانى هر دو پروژه بي نهايت ممنونم كه محدوديتهاى زمانى منو تحمل كردن.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران