فاطمه معتمدآریا از طرف بانيان خريد كانكس  خانم شادي پور مهدي و نعيم السادات خليلي.  دوستان گرامی
کانکس به محل کوهبنان تحویل داده شد.عکسهای ارسالی ، کانکس خریداری شده است که توسط خیرین محترم تکمیل شد.همانطور که قبلا ذکر شد به خانواده معلول بی سرپرست بنام مسعود نجفی تحویل داده شد. باسپاس از همه شما عزیزان.
به امید روزهای روشن 
نعیم السادات خلیلی ،شادی پورمهدی class=
از طرف بانيان خريد كانكس خانم شادي پور مهدي و نعيم السادات خليلي. دوستان گرامی کانکس به محل کوهبنان تحویل داده شد.عکسهای ارسالی ، کانکس خریداری شده است که توسط خیرین محترم تکمیل شد.همانطور که قبلا ذکر شد به خانواده معلول بی سرپرست بنام مسعود نجفی تحویل داده شد. باسپاس از همه شما عزیزان. به امید روزهای روشن نعیم السادات خلیلی ،شادی پورمهدیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران