کیهان کلهر .
" کنسرت شیراز تمدید شد "
.
«پردگیان باغ سکوت»
22 آذرماه
شیراز ؛ تالار حافظ 
ساعت 20

آغاز بلیط فروشی از امروز ، شنبه 13 آذر ماه ساعت 12 در سایت " ایران تیک" به نشانی زیر : 
http://www.irantic.com
.

#پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #علی_بهرامی_فرد #نویدافقه #هادی_آذرپیرا  #کنسرت #شیراز  #KayhanKalhor #kamancheh class=
. " کنسرت شیراز تمدید شد " . «پردگیان باغ سکوت» 22 آذرماه شیراز ؛ تالار حافظ ساعت 20 آغاز بلیط فروشی از امروز ، شنبه 13 آذر ماه ساعت 12 در سایت " ایران تیک" به نشانی زیر : http://www.irantic.com . #پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #علی_بهرامی_فرد #نویدافقه #هادی_آذرپیرا #کنسرت #شیراز #KayhanKalhor #kamanchehثبت دیدگاه شما