آرمین 2AFM عكاسى با تو هميشه برام هيجان انگيز و دلچسب ، چرا ؟ چون كارتو خيلى خوب بلدى آقاى زارع 💯👌🏻👏🏻.
عكس و طراحى از رفيق هميشه خلاقم ( معين زارع ) 📸
.
.
@moeinzare ♥️📸✌🏻
.
.
 سورئال ، سبكى متفاوت از عكاسى كه اگر به بهترين شكل،  طراحى و عكاسى بشه مورد تأئيد و سليقه ى من هم هست ، مثل اين ✅👍🏻
.
.
#Arminzarei# class=
عكاسى با تو هميشه برام هيجان انگيز و دلچسب ، چرا ؟ چون كارتو خيلى خوب بلدى آقاى زارع 💯👌🏻👏🏻. عكس و طراحى از رفيق هميشه خلاقم ( معين زارع ) 📸 . . @moeinzare ♥️📸✌🏻 . . سورئال ، سبكى متفاوت از عكاسى كه اگر به بهترين شكل، طراحى و عكاسى بشه مورد تأئيد و سليقه ى من هم هست ، مثل اين ✅👍🏻 . . #Arminzarei#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران