شهرزاد کمال زاده شهرزاد جان پسته ،انار ،ماهى ،لواشك و آلو رو با هم نمى خورن حتى اگه تو قحطى بوده باشن 😅☠️اينها رو با خودم هى تكرار مى كنم كه دوباره كارم به بيمارستان نكشه  اميدوارم هميشه سلامت باشين منم حالم خوبه و تشكر ويژه از ريحانه جان رفيق گرمابه و گلستان و بيمارستان 😂😂👻😓😜😁 class=
شهرزاد جان پسته ،انار ،ماهى ،لواشك و آلو رو با هم نمى خورن حتى اگه تو قحطى بوده باشن 😅☠️اينها رو با خودم هى تكرار مى كنم كه دوباره كارم به بيمارستان نكشه اميدوارم هميشه سلامت باشين منم حالم خوبه و تشكر ويژه از ريحانه جان رفيق گرمابه و گلستان و بيمارستان 😂😂👻😓😜😁ثبت دیدگاه شما