فریدون آسرایی boracay island 
امروز اومدم به جزيره زيباى بوراكاى و يك هفته اى اينجام و به حق يكى از زيباترين جزاير دنياست كه مردم از سراسر دنيا براى ديدن اين جزيره به فيلى پين ميان و جاى شما هم خيلى خاليه class=
boracay island امروز اومدم به جزيره زيباى بوراكاى و يك هفته اى اينجام و به حق يكى از زيباترين جزاير دنياست كه مردم از سراسر دنيا براى ديدن اين جزيره به فيلى پين ميان و جاى شما هم خيلى خاليهثبت دیدگاه شما