نعیمه نظام دوست دوستان عزیزم متاسفم برای اتفاقی که برای هموطنان عزیزم افتاده تسلیت میگم به بازماندگان این عزیزان از دست رفته به خدا قلبم درد میکنه ،فکر کنید دیروز همه برای تفریح همراه خانواده هاشون به سفر یا پیک نیک رفته بودند و شب به دنبال اعضای خانواده اشون زیر آوار و توی کوه و رودخونه میگشتند که شاید حداقل بدن بی جانشان رو پیدا کنند وای خدایا خودت کمک کن بهشون آرامش و صبر بده .......بعد تو این دنیا که آدم از یک ثانیه دیگه اش خبر نداره به هم بدی میکنیم ،غصه نداشته هامون رو میخوریم ،بهم حسادت میکنیم ،توهین میکنیم ،قضاوت میکنیم،پس یادمون باشه ممکنه الان باشیم و یک ثانیه دیگه نباشیم .مواظب خوبیهامون باشیم . class=
دوستان عزیزم متاسفم برای اتفاقی که برای هموطنان عزیزم افتاده تسلیت میگم به بازماندگان این عزیزان از دست رفته به خدا قلبم درد میکنه ،فکر کنید دیروز همه برای تفریح همراه خانواده هاشون به سفر یا پیک نیک رفته بودند و شب به دنبال اعضای خانواده اشون زیر آوار و توی کوه و رودخونه میگشتند که شاید حداقل بدن بی جانشان رو پیدا کنند وای خدایا خودت کمک کن بهشون آرامش و صبر بده .......بعد تو این دنیا که آدم از یک ثانیه دیگه اش خبر نداره به هم بدی میکنیم ،غصه نداشته هامون رو میخوریم ،بهم حسادت میکنیم ،توهین میکنیم ،قضاوت میکنیم،پس یادمون باشه ممکنه الان باشیم و یک ثانیه دیگه نباشیم .مواظب خوبیهامون باشیم .ثبت دیدگاه شما