شهرزاد عبدالمجید ازاینکه زنی
باتو دیوانه وار بحث میکند
خوشحال باش
دنیای زنها کاملا متفاوت و مرموز است
زن اگر سکوت کرد بدان
سکوتش نشانه پایان توست

#هوشنگ_ابتهاج
#cinema #telvision #theatre #actress #shahrzadabdolmajid#شهرزادعبدالمجيد #سينما#تاتر#بازيگر #بازيگر_زن_ايرانى #بازيگر_زن #تلويزيون class=
ازاینکه زنی باتو دیوانه وار بحث میکند خوشحال باش دنیای زنها کاملا متفاوت و مرموز است زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پایان توست #هوشنگ_ابتهاج #cinema #telvision #theatre #actress #shahrzadabdolmajid#شهرزادعبدالمجيد #سينما#تاتر#بازيگر #بازيگر_زن_ايرانى #بازيگر_زن #تلويزيونثبت دیدگاه شما