لیلا اوتادی برای کارتون خوابها،کارگران،آشغال جمعکن ها و...که بادستان لختشون توی این سرمای زمستون کار میکنن،دستکش نذرکردم ووقتی توی خیابون میبینمشون با شکلات یا خوراکی تقدیمشون میکنم تا بلکه نذرم قبول بشه ،مسئولان  به فکر بیافتند وخانه های کرمانشاه ساخته بشه و دیگه کودکی ازسرما جون نده.😔نذرکردم ،دعاکنیدکه خداوندجوابش روبده🙏🏼 class=
برای کارتون خوابها،کارگران،آشغال جمعکن ها و...که بادستان لختشون توی این سرمای زمستون کار میکنن،دستکش نذرکردم ووقتی توی خیابون میبینمشون با شکلات یا خوراکی تقدیمشون میکنم تا بلکه نذرم قبول بشه ،مسئولان به فکر بیافتند وخانه های کرمانشاه ساخته بشه و دیگه کودکی ازسرما جون نده.😔نذرکردم ،دعاکنیدکه خداوندجوابش روبده🙏🏼ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران