سوسن حسنی دخت :
يادداشت امروز من :
#اعتراض هاي #نمادين مسالمت اميز را بايد جدي و مهم تلقي كرد و يا بي ا هميت دانست؟ 
دختراني از اين سرزمين، درست يا غلط،  به سياست و قانوني  معترضند. اعتراض در خيابان #انقلاب تهران . خیابانی که از منظر تاریخی شاهد اساسی‌ترین و تاثیرگذارترین کنش‌ها بوده. اينكه چه تعداد يا درصدي از بانوان و يا حتي مردان در كشور با آنها موافقند و يا مخالف ، معلوم نيست . چون نظرسنجي و يا تحقيق اعلام شده اي  وجود ندارد و بسياري ، امكان بيان نظر خود را به دلايل مختلف ندارند . #كارشناسان علوم اجتماعي بر اين باورند كه نگاهي عميق تر به ريشه هاي اين مخالفت و به روز كردن نحوه تعاملات با جوانان ، فرصت تلطيف اين فضا را ايجاد خواهد كرد . هر چند  زمان براي اين واكاوي ها قدري دير است. اما شنيدن همه صداها ، همچنان توصيه دلسوزان است. 
استفاده از  #روسري و البته انتخاب رنگ #سفيد براي آن ، كه هميشه پيام آور صلح ، زيبايي و پاكي بوده و هست، نشان از آن دارد كه صحنه گردان و هدايت گر اين مدل اعتراضات ، نمادها و معاني آنها را خوب مي شناسد و فكري خلاق دارد . اما اين به ان  معني نيست كه ما ناتوان از درك و توجه به برخي ناملايمات باشيم . برخوردي درخور دخترانمان، گفتماني منطقي و استفاده مناسب و صحيح از ابزارهاي موجود ، رابطه نهادهاي #قدرت و تصميم گيري را با فرزندانمان در اين سرزمين،  قويتر و عميقتر خواهد كرد . بايد به گونه اي رفتار كرد كه جوانان ما شهامت را هميشه براي خود افتخار بدانند و به وجود تصميم گيران و سياست گذارانشان افتخار كنند . 
معامله اي كه نتيجه آن هر دو سر باخت است، منطقي ندارد . class=
: يادداشت امروز من : #اعتراض هاي #نمادين مسالمت اميز را بايد جدي و مهم تلقي كرد و يا بي ا هميت دانست؟ دختراني از اين سرزمين، درست يا غلط، به سياست و قانوني معترضند. اعتراض در خيابان #انقلاب تهران . خیابانی که از منظر تاریخی شاهد اساسی‌ترین و تاثیرگذارترین کنش‌ها بوده. اينكه چه تعداد يا درصدي از بانوان و يا حتي مردان در كشور با آنها موافقند و يا مخالف ، معلوم نيست . چون نظرسنجي و يا تحقيق اعلام شده اي وجود ندارد و بسياري ، امكان بيان نظر خود را به دلايل مختلف ندارند . #كارشناسان علوم اجتماعي بر اين باورند كه نگاهي عميق تر به ريشه هاي اين مخالفت و به روز كردن نحوه تعاملات با جوانان ، فرصت تلطيف اين فضا را ايجاد خواهد كرد . هر چند زمان براي اين واكاوي ها قدري دير است. اما شنيدن همه صداها ، همچنان توصيه دلسوزان است. استفاده از #روسري و البته انتخاب رنگ #سفيد براي آن ، كه هميشه پيام آور صلح ، زيبايي و پاكي بوده و هست، نشان از آن دارد كه صحنه گردان و هدايت گر اين مدل اعتراضات ، نمادها و معاني آنها را خوب مي شناسد و فكري خلاق دارد . اما اين به ان معني نيست كه ما ناتوان از درك و توجه به برخي ناملايمات باشيم . برخوردي درخور دخترانمان، گفتماني منطقي و استفاده مناسب و صحيح از ابزارهاي موجود ، رابطه نهادهاي #قدرت و تصميم گيري را با فرزندانمان در اين سرزمين، قويتر و عميقتر خواهد كرد . بايد به گونه اي رفتار كرد كه جوانان ما شهامت را هميشه براي خود افتخار بدانند و به وجود تصميم گيران و سياست گذارانشان افتخار كنند . معامله اي كه نتيجه آن هر دو سر باخت است، منطقي ندارد .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران