میلاد کی مرام آنچه خداوند می دهد پایانی ندارد...
و آنچه آدمی می دهد دوامی ندارد... زدگیتان پر از داده های خداوند مهربان...
پ ن : دل ببند به او كه عشقش شايسته ى جنون آدميزادست.روزگار به سلامت و سپاس از بودنتون✨✨✨
Photo by:@sedatturkmen_
#milad #miladkeymaram #ilovemyfans # class=
آنچه خداوند می دهد پایانی ندارد... و آنچه آدمی می دهد دوامی ندارد... زدگیتان پر از داده های خداوند مهربان... پ ن : دل ببند به او كه عشقش شايسته ى جنون آدميزادست.روزگار به سلامت و سپاس از بودنتون✨✨✨ Photo by:@sedatturkmen_ #milad #miladkeymaram #ilovemyfans #ثبت دیدگاه شما