پرستو صالحی ممنون از دعوت انجمن ديابت گابريك كه منو در جمع خودشون پذيرفتند انجمني كه همه ي دغدغه ش سلامت مردم هست و بس خدا قوت دارند 🌹🙏در ضمن به كمپين روبان آبي هم پيوستم كه توش بايد سه تا قول داد، قول ميدم  يك -فردا صبح را با صبحانه شروع كنم دو- فردا صبحانه سالم مصرف كنم سه-يك نفر رو كه دوست دارم به عضويت در روبان آبي دعوت كنم شما هم قول ميدين رفقا ؟  سلامت باشين @gabric_dia @gabric_dia @gabric_dia class=
ممنون از دعوت انجمن ديابت گابريك كه منو در جمع خودشون پذيرفتند انجمني كه همه ي دغدغه ش سلامت مردم هست و بس خدا قوت دارند 🌹🙏در ضمن به كمپين روبان آبي هم پيوستم كه توش بايد سه تا قول داد، قول ميدم يك -فردا صبح را با صبحانه شروع كنم دو- فردا صبحانه سالم مصرف كنم سه-يك نفر رو كه دوست دارم به عضويت در روبان آبي دعوت كنم شما هم قول ميدين رفقا ؟ سلامت باشين @gabric_dia @gabric_dia @gabric_diaثبت دیدگاه شما