فریدون آسرایی دقيقا ساعت دوازده ظهر جمعه ٢٢ مرداد هست و چند ساعت مانده به كنسرت تهران كه اميدوارم شب خوبى براى ما و دوستانى كه تشريف ميارن باشه 
جمعه خوبى رو براتون ارزو ميكنم class=
دقيقا ساعت دوازده ظهر جمعه ٢٢ مرداد هست و چند ساعت مانده به كنسرت تهران كه اميدوارم شب خوبى براى ما و دوستانى كه تشريف ميارن باشه جمعه خوبى رو براتون ارزو ميكنمثبت دیدگاه شما