حسین پاکدل ...
همرنگى
.
يكى شدن با استاد
.
در گالرى ثالث
نمايشگاه پرتره
در كنار  نقشِ چهره ى محسن وزيرى مقدم
اثرى از فرشيد شيوا
.
عكس از محمد فرنود
. class=
... همرنگى . يكى شدن با استاد . در گالرى ثالث نمايشگاه پرتره در كنار نقشِ چهره ى محسن وزيرى مقدم اثرى از فرشيد شيوا . عكس از محمد فرنود .ثبت دیدگاه شما