تهمینه میلانی 🌹
تعهد به رشد ، یعنی مجبوری مکان‌های امن را رها کنی و دل به دریا زده و وارد «ناشناخته‌ها» شوی.

برخی از خلاق‌ترین شخصیت‌ها که اکثر ما آنها را تحسین می‌کنیم( هنری مور ، ییتس ، پیکاسو و.....این فهرست بی پایان است ) در واپسین سال‌های عمرشان محدودیت‌های‌شان را پس زدند و به کاری پرداختند که به آن اشتیاق داشتند .

image.ibb.co/fVXaLR/creativeself.jpg class=
🌹 تعهد به رشد ، یعنی مجبوری مکان‌های امن را رها کنی و دل به دریا زده و وارد «ناشناخته‌ها» شوی. برخی از خلاق‌ترین شخصیت‌ها که اکثر ما آنها را تحسین می‌کنیم( هنری مور ، ییتس ، پیکاسو و.....این فهرست بی پایان است ) در واپسین سال‌های عمرشان محدودیت‌های‌شان را پس زدند و به کاری پرداختند که به آن اشتیاق داشتند . image.ibb.co/fVXaLR/creativeself.jpgثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران