اشکان خطیبی ديشب .در حاشيه ى كنسرت سامان احتشامى و گروه كر فيلارمونيك به رهبرى عليرضا شفقى نژاد:
من كه در حال گرفتن سلفى شكار عكاس ديگرى شدم
عكس از حسين حاجى عبداللهى
يك تشكر مخصوص از @razehteshami 
پ.ن:به دليل استقبال مخاطبان كنسرت تمديد شده به تاريخ ٣١ مرداد در تالار وحدت/بليت:ايران كنسرت
#كنسرت #تالاروحدت #٥شنبه class=
ديشب .در حاشيه ى كنسرت سامان احتشامى و گروه كر فيلارمونيك به رهبرى عليرضا شفقى نژاد: من كه در حال گرفتن سلفى شكار عكاس ديگرى شدم عكس از حسين حاجى عبداللهى يك تشكر مخصوص از @razehteshami پ.ن:به دليل استقبال مخاطبان كنسرت تمديد شده به تاريخ ٣١ مرداد در تالار وحدت/بليت:ايران كنسرت #كنسرت #تالاروحدت #٥شنبهثبت دیدگاه شما