پرستو صالحی به طور كاملا جدي تصميم گرفتم از هنر و هنرمند ايراني تو صفحه ام حمايت كنم كساني كه طرح و نقش و تاريخ ايران رو تو دل كارهاي هنري خودشون ميگنجونن و چقدر خوبه كه خونه ي ايراني با هنر ايراني تزئين بشه و ايراني توليد كننده ي ايراني و كالاي ايراني رو حمايت كنه ، آقاي رئيسي و بانو ( آرتا طرح) دست مريزاد خدا قوت @artatarh class=
به طور كاملا جدي تصميم گرفتم از هنر و هنرمند ايراني تو صفحه ام حمايت كنم كساني كه طرح و نقش و تاريخ ايران رو تو دل كارهاي هنري خودشون ميگنجونن و چقدر خوبه كه خونه ي ايراني با هنر ايراني تزئين بشه و ايراني توليد كننده ي ايراني و كالاي ايراني رو حمايت كنه ، آقاي رئيسي و بانو ( آرتا طرح) دست مريزاد خدا قوت @artatarhثبت دیدگاه شما