اشکان خطیبی شنبه تون به خير.😉
نويد ملكى در آخرين جلسه ى"شب هاى ادبيات انگليسى"با موضوعيت تراژدى هاى شكسپير ، شاه لير را مورد بررسى قرار مى دهد.
فردا/يكشنبه ساعت ١٩:٣٠
تهيه بليت از سايت تيوال
#ادبيات #ادبيات_انگليسي #شكسپير #پرديس_سينمايي_چارسو class=
شنبه تون به خير.😉 نويد ملكى در آخرين جلسه ى"شب هاى ادبيات انگليسى"با موضوعيت تراژدى هاى شكسپير ، شاه لير را مورد بررسى قرار مى دهد. فردا/يكشنبه ساعت ١٩:٣٠ تهيه بليت از سايت تيوال #ادبيات #ادبيات_انگليسي #شكسپير #پرديس_سينمايي_چارسوثبت دیدگاه شما