حسین پاکدل پاره حرف
...
دهان دهانه توپ نيست!
.
. class=
پاره حرف ... دهان دهانه توپ نيست! . .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


roshi.sh
نباید باشد … ولی انگار کہ ھست … یعنی واقعیت را باید پذیرفت کہ ھست … زندگی ھا را با خاک یکسان می کنند این توپ ھای ساختہ شدہ از …


arazbaran
عالى

sanameslamie
@pakdel.hossein 😊👏👏

nazliparnian
🍀

narges.khosravani
عااالی. مفید و مختصر👌