علی زندوکیلی جــان ِجــانــان 
پــهــلــوان و خــسـرو آواز وطــَنَـم class=
جــان ِجــانــان پــهــلــوان و خــسـرو آواز وطــَنَـمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


mohammadmosaedi
ای جام جهان ،صدای بی پایان تو ایران كه كه هیچ ،جهان نبیند چون تو


kosar__zandevakili
ما عاشق توايم همین است ماجرا...

ashkanv.93
@ali_parsa31

chargari.fatemeh
تو مرا جان و جهاني .🌹❤️ استاد شجريان ❤️ اميدوارم غرق در محبت خداوند باشن