تینا پاکروان به كجا خيره بوده ام ؟!
به حركت پنكه اى يا سوسوى نور چراغى !
به بادكنكى شايد كه تولدم را رنگى كرده بود!
به شيطنتهاى برادرم !
يا به دستان مادرم و آغوش پدرم !
هرچه بوده اين نگاه براى من عميق تر است از باور سن آن زمانم !
كودكان مى فهمند بيش از تصور ما .باورشان كنيم 🌹 class=
به كجا خيره بوده ام ؟! به حركت پنكه اى يا سوسوى نور چراغى ! به بادكنكى شايد كه تولدم را رنگى كرده بود! به شيطنتهاى برادرم ! يا به دستان مادرم و آغوش پدرم ! هرچه بوده اين نگاه براى من عميق تر است از باور سن آن زمانم ! كودكان مى فهمند بيش از تصور ما .باورشان كنيم 🌹ثبت دیدگاه شما

amircicili
👌👌👌👌❤


asghar136252
خداحفظش کنه

termeh_2016
Bige like

hamedbehdad.art
😍

elham_faraji
@yaldafaraji77