شهرزاد عبدالمجید خوشبختی از نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد.
اما از نظر من آدم‌هایی خوشبختند که عشق به موقع به سراغشون بیاد ... 👤 سیمین دانشور
📘 کتاب #شهری_چون_بهشت
🕉🕉♻️♻️♌️♌️#theatre #cinema #television #actress #shahrzadabdolmajid #شهرزادعبدالمجيد #بازیگر #بازيگران_ايراني #بازيگر_زن_ايرانى #تاتر#سينما#تلويزيون#دوست #سفر class=
خوشبختی از نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد. اما از نظر من آدم‌هایی خوشبختند که عشق به موقع به سراغشون بیاد ... 👤 سیمین دانشور 📘 کتاب #شهری_چون_بهشت 🕉🕉♻️♻️♌️♌️#theatre #cinema #television #actress #shahrzadabdolmajid #شهرزادعبدالمجيد #بازیگر #بازيگران_ايراني #بازيگر_زن_ايرانى #تاتر#سينما#تلويزيون#دوست #سفرثبت دیدگاه شما