آزاده نامداری ....
پس
خانه ي دوست
اينجانبود.،.،.،.
شاعر_سينماي_ايران#عباس_كيارستمي#درگذشت.
پ.ن.درفرانسه كه شمارابسادگي شناختندكاش اينجادربيمارستان خودمان گفته بوديد من عباس كيارستمي هستم تاافسوس امشبمان كمتربود
#آزاده _نامداري#سجاد_عبادي#اندوه#حسرت......وتمام class=
.... پس خانه ي دوست اينجانبود.،.،.،. شاعر_سينماي_ايران#عباس_كيارستمي#درگذشت. پ.ن.درفرانسه كه شمارابسادگي شناختندكاش اينجادربيمارستان خودمان گفته بوديد من عباس كيارستمي هستم تاافسوس امشبمان كمتربود #آزاده _نامداري#سجاد_عبادي#اندوه#حسرت......وتمامثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


kabganih
روحش در آرامش،،،،اي كاش ميشديه شبه همه ي مردم ايران مهربون ميشدن باهم،.،اي كاش انقدسريع وراحت پرخاش وتندي رو دادنميزديم،،،بانگاهي عميق تر وذهني خالي ازقضاوت پيرامون مون كنكاش كنيم،،،ماداريم به كجاميريم؟زنده بادمنش ورفتاربزرگاني چون كيارستمي


sajjiabiyete7568
بایس به افتخار جراح ها و پزشکان وطنی کلاه از سر برداشت و تا کمر خم شد،،یا بخیه صورت بچه ای رو بدلیل نداشتن پول میکشن،،یا لحظه فوت پاشاییه عزیز رو به تصویر میکشن،،یا عباس کیارستمی رو از ما میگیرن...البته من مخلص اون دسته از پزشک های وظیفه شناس و متعهد و کاربلد هستم..

parisa_s_72
@azadenamdari.original کاش قبل از اینکه دقیقا بدون تو فرانسه و اینجا تو بیمارستان خودمون برای ایشون چه اتفاقی افتاده ، اینقدر قاطعانه و صریح نظر نمی دادید!

farnazfirozi6001
تسليت ميگم وروحش شاد

azam6452
تسلیت میگم بهتون خانم نامداری بابت فوت آقای کیارستمی