آزاده نامداری ....
نيمه شب هم گذشته،دمدمه هاي صبح است
ماه مان تمام شد،يادمان باشد ما هيچ تمام شدني راجشن نميگيريم،به آغازي بينديشيم كه درراه است...ماه نو...
عيدخوبيها مبارك.ماه مان بازخواهدگشت.
#عيد_فطر_مبارک#سجاد_عبادي#آزاده_نامداري. class=
.... نيمه شب هم گذشته،دمدمه هاي صبح است ماه مان تمام شد،يادمان باشد ما هيچ تمام شدني راجشن نميگيريم،به آغازي بينديشيم كه درراه است...ماه نو... عيدخوبيها مبارك.ماه مان بازخواهدگشت. #عيد_فطر_مبارک#سجاد_عبادي#آزاده_نامداري.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


mortezaghafarpoor
چه منظره زیباودلنشین


reyhanehbizhani3648
Mesle beheshteh

hosnasmoghadam
چه جای زیبایی این عکس پرازاحساسه

m_mahjoorian1
واقعا عکسهایی که اینجا میبینم جایی ندیدم.