فریدون آسرایی يه عكس با مهرداد عزيزم كه مدت كوتاهى در ايران مهمان ماست و دوباره به هلند برميگرده مهرداد خواهرزاده اى مهربان و مهمان نوازه كه خاطرات بسيار خوبى با ايشون دارم در كنار عليرضا مهدوى همراه هميشگى class=
يه عكس با مهرداد عزيزم كه مدت كوتاهى در ايران مهمان ماست و دوباره به هلند برميگرده مهرداد خواهرزاده اى مهربان و مهمان نوازه كه خاطرات بسيار خوبى با ايشون دارم در كنار عليرضا مهدوى همراه هميشگىثبت دیدگاه شما