فریدون آسرایی پاييز هم رفت 
زمستان امد
يلدا هم تمام شد و كريسمس در راهه 
پيشاپيش تولد پيامبر صلح و دوستى حضرت مسيح را به همه مردم جهان و مسيحيان بخصوص هموطنان مسيحى تبريك ميگم class=
پاييز هم رفت زمستان امد يلدا هم تمام شد و كريسمس در راهه پيشاپيش تولد پيامبر صلح و دوستى حضرت مسيح را به همه مردم جهان و مسيحيان بخصوص هموطنان مسيحى تبريك ميگمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران