هانیه توسلی صبح امروز كه سفيد و برفى و براق و شفاف بود،فيلم گرك بازى را همراه عوامل فيلم و گروه كوچكى از دوستان و همراهان ديديم.
گرگ بازى فيلم عجيبى است براى من.راستش نمى توانم به فيلم مثل يك فيلم عادى نگاه كنم.گرگ بازى مثل فاميل و خانواده و رفيق است.روند شكل گيرى اش،سازنده اش و نويسندگانش همه برايم آشناست.حتا اسم خودم در فيلم هماست.اسم خواهرم.
هما يكى از متفاوت ترين نقش هايى است كه تا به حال بازى كرده ام.اميدوارم گرگ بازى در شرايط خوبى اكران و ديده شود تا مفصل در مورد نقش و فيلم و تجربه اش حرف بزنم.
اين عكس را ياسى محب اهرى با موبايلش گرفته در اتاق گريم. class=
صبح امروز كه سفيد و برفى و براق و شفاف بود،فيلم گرك بازى را همراه عوامل فيلم و گروه كوچكى از دوستان و همراهان ديديم. گرگ بازى فيلم عجيبى است براى من.راستش نمى توانم به فيلم مثل يك فيلم عادى نگاه كنم.گرگ بازى مثل فاميل و خانواده و رفيق است.روند شكل گيرى اش،سازنده اش و نويسندگانش همه برايم آشناست.حتا اسم خودم در فيلم هماست.اسم خواهرم. هما يكى از متفاوت ترين نقش هايى است كه تا به حال بازى كرده ام.اميدوارم گرگ بازى در شرايط خوبى اكران و ديده شود تا مفصل در مورد نقش و فيلم و تجربه اش حرف بزنم. اين عكس را ياسى محب اهرى با موبايلش گرفته در اتاق گريم.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران