رضا یزدانی با اشتياقى وصف ناپذير منتظر ديدار شما هموطنان عزيزم در ملبورن وسيدنى هستم...
دو شب بي نظير با ترانه هايى نوستالژيك و پر انرژى... دوستون دارم، به اميد ديدار.. class=
با اشتياقى وصف ناپذير منتظر ديدار شما هموطنان عزيزم در ملبورن وسيدنى هستم... دو شب بي نظير با ترانه هايى نوستالژيك و پر انرژى... دوستون دارم، به اميد ديدار..ثبت دیدگاه شما