لیلا اوتادی حرفای دلتون رو راحت بزنید،کودکی کنید کارهاییکه دوست دارید انجام بدید،عاشقی کنید،خوش باشید،مهم نیست دیگران چی فکر میکنند وجنبه اش رو دارن یانه! وقتی حالتون با خودتون خوب باشه همه چیز حله😉👌🏻❤️👍🏻#دلنوشته_لیلااوتادی
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
جمعه تون مبارک
خونه تون گرم وپرازامید
روزگارتون به مراد وآرام
بزم عشقتان پرسرور
امروزتون پرازلبخند
و لبریز از شادی در
کنارعزیزانتون class=
حرفای دلتون رو راحت بزنید،کودکی کنید کارهاییکه دوست دارید انجام بدید،عاشقی کنید،خوش باشید،مهم نیست دیگران چی فکر میکنند وجنبه اش رو دارن یانه! وقتی حالتون با خودتون خوب باشه همه چیز حله😉👌🏻❤️👍🏻#دلنوشته_لیلااوتادی ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ جمعه تون مبارک خونه تون گرم وپرازامید روزگارتون به مراد وآرام بزم عشقتان پرسرور امروزتون پرازلبخند و لبریز از شادی در کنارعزیزانتونثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران