سحرولدبیگی لابه لای دوست داشتن های یکدیگر زندگی کنید و به خود آویزَش کنید
شب ها روی سرتان بکشید و هر صبح صورتتان را با آن بشوئید و تمام روز آن را با خود به همراه داشته باشید 
مثل دعای خیرِ مادرتان ، مثل لبخندِ روی لبتان یا ساعتِ مُچی تان و هزاران چیزی که هرروز با شما همراهند

همدیگر را ساده دوست داشته باشید
گاهی به اندازه یِ تعارفِ یک برش سیبِ ترش

باز هم میگویم که دوست داشتنِ یار را همیشه با خود به همراه داشته باشید و با آن نفس بکشید

و فراموش نکنید زندگی بدونِ دوست داشتن و دوست داشته شدن چیزی نیست جز یک مُشت دلیلِ علمیِ گردشِ زمین به دورِ خورشید و پدید آمدنِ روز و شب ‏  t.me/existec
@existe class=
لابه لای دوست داشتن های یکدیگر زندگی کنید و به خود آویزَش کنید شب ها روی سرتان بکشید و هر صبح صورتتان را با آن بشوئید و تمام روز آن را با خود به همراه داشته باشید مثل دعای خیرِ مادرتان ، مثل لبخندِ روی لبتان یا ساعتِ مُچی تان و هزاران چیزی که هرروز با شما همراهند همدیگر را ساده دوست داشته باشید گاهی به اندازه یِ تعارفِ یک برش سیبِ ترش باز هم میگویم که دوست داشتنِ یار را همیشه با خود به همراه داشته باشید و با آن نفس بکشید و فراموش نکنید زندگی بدونِ دوست داشتن و دوست داشته شدن چیزی نیست جز یک مُشت دلیلِ علمیِ گردشِ زمین به دورِ خورشید و پدید آمدنِ روز و شب ‏ t.me/existec @existeثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران