بهنام تشکر خيلى سخته 
وقتى عزيزانت رو 
وقتى همه چيز رو در عرض چندثانيه از دست بدى
همه چيزت رو...
تسليت به زلزله زده هاى دردمند class=
خيلى سخته وقتى عزيزانت رو وقتى همه چيز رو در عرض چندثانيه از دست بدى همه چيزت رو... تسليت به زلزله زده هاى دردمندثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران