بهنام تشکر توقيف شد
توقيف شد بدون هيچ توضيحى
توقيف شد بدون هيچ تذكرى ازطرف مركز هنرهاى نمايشى
بعداز دو شب اجراى موفق
توقيف شد بعداز دوبار بازبينى
توقيف شد بعداز دوبار گرفتن مجوز اجراازطرف مركز هنرهاى نمايشى
بعداز چندين ماه تمرين
اميدوارم آقاى وزيرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامى 
و معاونان و مديران ايشان جواب قانع كننده اى 
داشته باشند
البته ما همچنان اميدوار به حل مشكلى هستيم كه حتى خودمونم نميدونيم چيه!!!
ما از طرف خودمون ازهمه عزيزانى كه  نتونستن اجراى امشب رو ببينن عذرخواهى ميكنيم
(البته قراره اين اجرا تااطلاع ثانوى تعطيل باشه)
متأسفيم...واقعاً متأسفيم class=
توقيف شد توقيف شد بدون هيچ توضيحى توقيف شد بدون هيچ تذكرى ازطرف مركز هنرهاى نمايشى بعداز دو شب اجراى موفق توقيف شد بعداز دوبار بازبينى توقيف شد بعداز دوبار گرفتن مجوز اجراازطرف مركز هنرهاى نمايشى بعداز چندين ماه تمرين اميدوارم آقاى وزيرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامى و معاونان و مديران ايشان جواب قانع كننده اى داشته باشند البته ما همچنان اميدوار به حل مشكلى هستيم كه حتى خودمونم نميدونيم چيه!!! ما از طرف خودمون ازهمه عزيزانى كه نتونستن اجراى امشب رو ببينن عذرخواهى ميكنيم (البته قراره اين اجرا تااطلاع ثانوى تعطيل باشه) متأسفيم...واقعاً متأسفيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران