عباس غزالی .
روز "خوب" رو خودت ميسازی
روز "بد" رو ديگران ...
پس سعی کن یه سازنده عالی باشی
تا یه مصرف کننده ناتوان ...
📷 عكس از پويا شاه جهاني عزيز ...
📸 عكاس درجه يك و كاربلد ...
@pouya.shahjahany 
#عباس_غزالي class=
. روز "خوب" رو خودت ميسازی روز "بد" رو ديگران ... پس سعی کن یه سازنده عالی باشی تا یه مصرف کننده ناتوان ... 📷 عكس از پويا شاه جهاني عزيز ... 📸 عكاس درجه يك و كاربلد ... @pouya.shahjahany #عباس_غزاليثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران