عباس غزالی .
«من یوسفم، مادر» برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره‌ فیلم‌های مستقل برزیل شد: 
http://khabargozarisaba.ir/fa/news/48344/
من-یوسفم-مادر-برنده-جایزه-بهترین-فیلم-جشنواره‌-فیلم‌های-مستقل-برزیل-شد
#عباس_غزالی #فيلم#سينما
#بين_الملل#فستيوال#من_يوسفم_مادر class=
. «من یوسفم، مادر» برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره‌ فیلم‌های مستقل برزیل شد: http://khabargozarisaba.ir/fa/news/48344/ من-یوسفم-مادر-برنده-جایزه-بهترین-فیلم-جشنواره‌-فیلم‌های-مستقل-برزیل-شد #عباس_غزالی #فيلم#سينما #بين_الملل#فستيوال#من_يوسفم_مادرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران